BURST-EFPL-6MYS-SY2V-2ATZP

WALLET NAME:
Tektonike
WALLET DESCRIPTION:
Literatura em Lingua Portuguesa \r\nhttps:\/\/tektonike.blogspot.com.br\/2016\/12\/2017-com-tektonike-novo-asset-tambemn.html
MARKETPLACE:
Tektonike – Airam O Mago
CROWDFUNDING:
No crowdfunding
ASSET:
Airam
TEKTONIKE